Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

29. květen 2024

Recyklace vody a její zpětné využití v rodinném domě.

Číst článek

Zajímavou a realizovatelnou aplikací této myšlenky je recyklace šedých vod v rodinných domech. Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z koupelen, popř. z kuchyní, a která neobsahuje fekálie a moč. Standardní 4 členná rodina zpravidla vyprodukuje 200 l šedé vody, kterou lze udržitelně recyklovat při nízkých provozních nákladech.

 

Žijeme ve vyspělém a civilizovaném světě s dostupnými technologiemi a je důležité, abychom se chovali odpovědně, především jde-li o zdroje nutné k životu. Recyklací šedé vody v jednom rodinném domě můžeme uspořit pitnou vodu až pro 60 lidí. Kromě ekologického a sociálního aspektu má recyklace šedé vody i zajímavé ekonomické zhodnocení a to např. v objektech, kde není dostatečný nebo kvalitní zdroj vody, nebo kde je řešena likvidace odpadní vody jímkou na vyvážení.

V rodinných domech se převážně zaměřujeme na lehce znečištěnou vodu z koupelen (vany, sprchy, umyvadla). Tuto vodu gravitačně odvádíme do čistírny šedých vod AS-GW/AQUALOOP.

Šedá voda je mechanicky předčištěna na filtru AS-PURAIN. V první části čistírny dochází k biologickému odbourání znečištění a filtrací přes membránu dojde k dočištění a hygienizaci šedé vody. Vyčištěná voda, tzv. bílá voda, je přečerpána do akumulační nádrže. K čerpání bílých vod je převážně využívána provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER. Tato jednotka zajišťuje automatické čerpání bílé vody do rozvodu a v případě nedostatku bílé vody automaticky zálohuje rozvod z jiného zdroje (pitná, studniční, dešťová voda), to vše v souladu s normou na ochranu vodovodu. Čistírnu šedých vod lze instalovat ve sklepech, suterénech, ale i vedle domů v podzemních jímkách. Recyklace šedých vod je určena především do trvale obývaných budov.

Bílá voda je následně využívána především na splachování toalet a závlahu zahrady, ale v české legislativě podléhá závlaha zahrady povolení a k závlaze je tedy jednodušší využít vodu dešťovou. K ostatním účelům se využívá bílá voda sporadicky.

Recyklace šedé vody je ve světě zcela běžná, ale v naší zemi je teprve v začátcích. Česká legislativa bohužel zatím dostatečně nepodporuje využití šedých vod, ale díky lidem a firmám jako ASIO vznikla celá řada zajímavých projektů, na kterých se dá stavět a realizovaných projektů každým rokem přibývá. Budeme doufat, že tuto snahu do budoucna podpoří i naši zákonodárci.

Zdroj: www.asio.cz, Bc. Václav Kučera

Domluvit

s architektem

konzultaci

Pokud máte zájem o nezávazné setkání a nechcete se zdržovat vyplňováním dlouhého formuláře, nechte nám zde na sebe krátký kontakt a brzy budeme ve spojení.