Rodinný dům na územní chráněné krajinné oblasti

16. červenec 2024

Omezení při výstavbě rodinného domu na uzemní CHKO

Číst článek

Rodinný dům na územní chráněné krajinné oblasti

Každý člověk má svůj vysněný bydlení. Ale pozor, ne vždy rozhodujete o podobě vašeho domu jen vy. Výstavba všech domů se samozřejmě řídí stavebním zákonem. Na téměř každém stavebním pozemku se však můžeme setkat s dokumenty, které návrh domu ovlivňují. Jedná se například o územní plán, regulační plán či regulace v chráněném území. V následujícím textu si popíšeme regulace s kterými se můžeme v CHKO setkat. Seznámíme se základními principy, jak se s výstavbou v těchto územích vypořádat.

CHKO a proč reguluje výstavbu?

Chráněné krajinné oblasti jsou definovány zákonem o ochraně přírody a krajiny. Pod pojmem CHKO si většinou vybavíme přírodu, do které se vydáme na výlet. CHKO ovšem nechrání pouze přírodu, ale také krajinu. V dokumentech o ochraně se často setkáváme s pojmem krajinný ráz, který se zabývá nejen přírodním, ale také historickým a kulturním charakterem území.

Regulace CHKO se mohou vztahovat na celou řadu prvků od detailů po umístění domu. Při umisťování domu do zastavěnější části obce můžou regulace udávat například tzv. stavební čáru. Ta zajišťuje, že dům bude držet linie původní ulice. U pozemků v rozvolněné zástavbě se svahem se zase můžeme setkat s nařízením, podle kterého je nutné hlavní hřeben stavby umístit rovnoběžně s vrstevnicemi tak, jak tomu u historických staveb vždy bývalo.

Nařízení velmi často regulují samotný tvar domu, respektive jeho půdorysný průmět. Nejjednodušší formou je samozřejmě obdélník, u kterého ty nejpřísnější regulace stanovují i poměr stran. Některé CHKO povolují i stavby typu L, T a U, které navazují na charakter historických statků. Složité tvary a organické tvary jsou v CHKO většinou naprosté tabu.

Další časnou regulací je typ zastřešení stavby a jeho sklon. Tady se setkáváme nejčastěji se sedlovou, případně valbovou střechou. Regulace mohou upravovat i typ a barvu krytiny či tvary a velikost otvorů ve střeše.

Mezi regulacemi můžeme dále najít například požadavky na barvu omítky, typ a výšku oplocení či proporce a plochu oken.

Pokud máte pocit, že se všemi regulativy je nemožné dům postavit, tak nezoufejte. Možná se váš vysněný dům bude muset trochu upravit, ale s šikovným architektem to nebude žádný problém.

Jak se s regulacemi vypořádat?

Při návrhu domu v CHKO si můžeme vybrat jednu ze tří cest. Nejjednodušší cestou je cesta nejmenšího odporu, při které návrh uzpůsobíme tak, aby naprosto odpovídal regulacím. Dům s aretypálním tvarem není žádná ostuda. Jako příklad bych takového domu lze uvést náš projekt Chalupy v Orlických horách.

Druhá cesta, kterou si můžete zvolit, již vyžaduje opravdu kvalitního architekta a trochu více času a trpělivosti než cesta první. Přestože regulace CHKO mohou být na první pohled velmi přísné, můžeme občas najít prostor k originálnímu řešení. Lze udělat dům s klasickým tvarem, ale s moderními materiály, které domu dodají nádech moderního domu. Můžeme také zvolit kombinaci střechy sedlové a ploché či pultové.

Třetí a nejtrnitější cesta je cesta naprosto originální stavby. U této cesty čeká pravděpodobně architekta dlouhý dialog s úřady, který ne vždy končí naší výhrou. Je možné navrhnout originální stavbu v CHKO, ale je nutné si své řešení před úřadem obhájit tak, aby byla přijata. Do této kategorie staveb můžeme řadit například tzv. neviditelné domy, tedy domy, které jsou v krajině dokonale ukryty. Zde se často používají přírodní materiály, zelené střechy, zakopaná podlaží atd.

Jak tedy postupovat?

V prvé řadě je potřeba si zjistit, jestli navrhovaný dům patří do CHKO a jaké jsou regulace pro řešenou oblast. Investoři pak s architektem projednají svou vizi a vyberou jednu ze tří cest na, kterou se vydají. Architekt pak vytvoří studii a zašle ji na úřad, který dohlíží na dodržování podmínek výstavby v CHKO. Ovšem jak již bylo řečeno, ne všechny projekty lze před úřadem obhájit. Klíčem k úspěchu je každopádně vzájemný dialog mezi všemi účastníky, tedy mezi klientem a architektem potažmo architektem a úřadem.

Domluvit

s architektem

konzultaci

Pokud máte zájem o nezávazné setkání a nechcete se zdržovat vyplňováním dlouhého formuláře, nechte nám zde na sebe krátký kontakt a brzy budeme ve spojení.