Individuální skladby

Samotný návrh individuální skladby konstrukcí je úzce spjatý s charakterem domu, bohužel z technického, ale i estetického hlediska není možné použití všech skladeb do všech prostor objektu.

Nejen z těchto důvodů přistupujeme ke každému individuálnímu návrhu s maximální pozorností. Hlavním kritériem pro návrh nejvhodnější skladby je v prvé řadě domluva s investorem, co konkrétního od objektu očekává, jakým směrem se bude projekt objektu ubírat (pasivní dům, nízkoenergetický), ale také možnými náklady jednak na provoz, ale také na údržbu objektu. Jako je například udržování průchodnosti okapových systémů, čištění střech od polétavého materiálu, nátěry dřevěných prvků v exteriéru atd.

Individuální skladby navrhujeme i s ohledem na jejich hospodárnost a to nejen z hlediska možného úniku tepla skrze samotnou skladbu či skrze tzv. tepelné mosty, ale především z hlediska jejich rentabilní návratnosti v reálném čase fungování objektu.

Vhodně navržená individuální skladba je taková, která v budoucnosti užívání stavby nezatěžuje majitele objektu žádnými nepříjemnosti, jako je např. zvýšená vlhkost a s ní spojená kondenzace vodní páry, neúměrné náklady na provoz domu a další. Skladbu je vhodné řešit také s ohledem k případným opravám či rekonstrukcím, ke kterým v budoucnu jistě dojde.