Služby

Hlavní odvětví, kterými se zaobíráme
 • Odborná konzultace
  • Při výběru vhodného pozemku
  • Před koupí nemovitosti (zjištění skutečného stavu objektu)
  • Při rekonstrukcích či opravách
 • Předprojektová dokumentace
  • Hmotové studie domů
  • Urbanistické studie
  • Studie dispozičního řešení
 • Projektová dokumentace ve všech stupních
  • pro ohlášení stavby
  • stavební povolení
  • prováděcí projektová dokumentace
  • dokumentace pro změnu stavby před dokončením
 • Typové domy
 • Individuální domy
 • Návrhy interiéru
 • Vizualizace interiéru 3D
 • Odborné posudky, průzkumy a zaměření, vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
 • Získání stavebního povolení (inženýring)
 • Výkaz výměr, položkový rozpočet
 • Autorský, stavební a technický dozor