Srovnání zděné stavby a dřevostavby

Připravili jsme pro Vás toto shrnutí, které Vám snad pomůže, nebo Vás alespoň inspiruje při rozhodování, který druh konstrukce domu si zvolit. A to vzhledem k finančním možnostem, časovému plánu realizace či umístění stavby. Každý typ má své výhody a nevýhody a proto je vhodné se poradit s odborníky, aby Vám pomohli zvolit tu nejvhodnější variantu konstrukce domu podle Vašich představ.

O historicky zakořeněných a tudíž i velmi známých konstrukcí zděných toho bylo napsáno velice mnoho. Máme zde možnost volbu z rozsáhlé škály konstrukčních materiálů, klasická cihla, cihelné bloky, které mohou být plněny izolačním materiálem, tvárnice z betonu, plynosilikátů, pórobetonů či vápenopísku. Každý materiál má svá negativa a pozitiva, ale společné negativum je délka výstavby spojená s technologickými přestávkami z důvodu vysychání stavby.

I proto se v dnešní uspěchané době začínají pozitivně vnímat dřevostavby. Zákazníci, většinou se jedná o mladou generaci ve věku 30-40 let, kteří si už pořídili dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně tyto čtyři prokazatelné výhody:

  • Výbornou kvalitu, protože dřevostavby jsou většinou vyráběny v moderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky.
  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti – téměř všechny domy se dnes již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.
  • Rychlost výstavby, která se pohybuje od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu.
  • Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování u některých bank.

Pokud se rozhodnete pro dřevostavbu, tak i zde je důležité rozlišovat stavení srubového typu nebo dřevostavbou sendvičovou, ve finále podobnou zděnému domu.

Typy dřevostaveb a jejich zásadní vlastnosti

Roubené dřevostavby a sruby

Výhody: dřevěné stěny v interiéru (atmosféra), větší odolnost vůči vodě, lepší akustické vlastnosti než u lehkých dřevostaveb, stěny lépe vyrovnávají tepelné rozdíly

Nevýhody: nutná údržba stěn, stěny více „pracují", vyšší cena kvůli většího množství kvalitního masivního dřeva, nehodí se na vícepodlažní domy

Montované dřevostavby ze sendvičových panelů

Výhody: nízká cena oproti jiným typům (cca pod milion korun), rychlost výstavby – do 2 měsíců, možnost stavět za každého počasí

Nevýhody: menší nabídka typových domů, vyšší náklady na dopravu z továrny, potřeba jeřábu na stavbě, stěny více přenášejí zvuky, při poškození vodou se musí rozebrat celé stěny

Konstrukce z fošen či hranolů

Výhody: možné tvořit i složité tvary, stavba je lehká a celkem rychle postavená, uspoříte za dopravu, protože je možné pracovat s místním dřevem, dobře se hodí na nízkoenergetické i pasivní domy

Nevýhody: stavba je pracnější a pomalejší než u montovaného typu, cenu ovlivňuje dovednost tesařů

Skeletový systém z trámů

Výhody: zvláštní atmosféra díky viditelným trámům, jednodušší možnost přístavby, vhodné pro více podlaží

Nevýhody: vyšší cena než u fošnových konstrukcí, tesaři musí více dbát na viditelné detaily

Panelová konstrukce z masivu

Výhody: oproti roubenkám lze snáze dosáhnout moderního vzhledu a lepších izolačních vlastností, stavba je masivní a velmi pevná, hodí se i na vícepodlažní domy, stěny dobře vyrovnávají tepelné rozdíly

Nevýhody: vyšší cena kvůli masivnímu dřevu, vyšší náklady za dopravu a těžkou mechanizaci na stavbě.

Cena jako zásadní?

Cenu zděné stavby a dřevostavby nelze jednoduše porovnat, protože zde hraje roli velké množství aspektů. Pokud si ale vezmeme jako modelovou situaci dva obdobné domy o stejné velikosti, dispozici a s obdobnými užitnými a tepelně izolačními vlastnostmi, je cena obou staveb, zděné a dřevěné, srovnatelná.

V posledních asi pěti letech bohužel však hraje cena jakéhokoliv domu v rozhodování zákazníků rozhodující a zásadní roli.

Shrnutí na závěr – výhody a nevýhody

Dřevostavba

+ celoroční rychlá výstavba během již 1 měsíce

+ energeticky úsporný dům

+ rychlá obnova (např. povodně – vysušení)

+ ekologická výstavba z přírodních obnovitelných zdrojů

+ levnější a snadnější rekonstrukce interiéru i exteriéru

po vypnutí topení dům rychle vychladne

vyšší náchylnost dřeva k plísním v případě nesprávně navržené konstrukce domu

Zděný dům

+ zdi akumulují teplo, i po vypnutí topení dům ohřívají

+ delší životnost domu

nízkoenergetický dům získáte pouze s použitím izolantu, stěna je tak 2x širší, než u dřevostavby a Vy přicházíte o drahocenné místo

dlouhá výstavba, nutnost zimní přestávky

při povodních několik let vysoušení, hrozí popraskání zdiva

neekologická výstavba z neobnovitelných zdrojů

nákladnější celková rekonstrukce

k vyhřátí domu je potřeba více tepelné energie a času